Dag-Egil Rugås

Tlf: 90 61 69 46
dag@finneidsveis.no

Dag Egil Rugås er driftsleder ved Finneid Sveiseverksted AS. Han har sin bakgrunn og utdannelse som IWT-leder  og Teknisk fagskole. Han har 33 års erfaringer i selskapet.