Rugås Industrier AS

Her oppføres det et eget utleiebygg som blir tilpasset den enkelte leietakers sine behov for utforming.