Tor-Kato Rugås

Tlf: 915 79 221
tor@finneidsveis.no

Tor Kato Rugås er daglig leder ved Finneid Sveiseverksted AS. Han har er utdannet som Anleggsmaskin repratør.  Han har jobbet i selskapet siden 1985 og gått alle gradene.