Gry-Janne Rugås
Tlf: 906 09 998
gry@finneidsveis.no

Gry er økonomiansvarlig på Finneid Sveis.Hun har bakgrunn og utdannelse  i  økonomi fra  BI og startet i jobben som økonomisjef i 1993. Gry-Janne er forøvrig datter av Tore Rugås som etablerte Finneid Sveis.