Finneid Sveiseverksted AS driver med en allsidig produksjon for industrien i nordnorge. Typiske produkter og tjenester er:

Stålbygg

Bærende konstruksjoner

Ståltanker

Transportanlegg


Reparasjoner og mekaniske vedlikehold for industri

Prosjektering og tegning av ønsket produkt
Transport og kranarbeid

Lakkering av stålprodukter
Utleie av mannskap