DAGLIG LEDER

DRIFTSLEDER

ØKONOMI SJEF

KONTORMEDARBEIDER
PROSJEKTLEDER

Øyvind Wangberg

PRODUKSJONSLEDER

PROSJEKTLEDER

KONSTRUKTØR/TEGNER

INGENIØR/PROSJEKTLEDER