I produksjonshallen har vi følgende utstyr og kapasiteter:

Knekke – Max lengde/tykkelse
3m x 20mm
Saks – Max lengde/tykkelse
3.1 m x 20mm
Profilsaks m/stans   
Ø 30mm
Vals – Max lengde/tykkelse
2,1 m x 30/40 mm
Profilvals – 
Sag – Max høyde/bredde
500 x 700 mm
Profilsag – Maks bredde
800mm
Hydraulisk presse – 

Bor – 

CNC styrt skjærebord

2 stk. traverskraner Max last 5 tonn

2 stk. sidekraner max last 2,5 tonn