I produksjonshallen har vi følgende utstyr og kapasiteter:

Knekke - Max lengde/tykkelse
3m x 20mm
Saks - Max lengde/tykkelse
3.1 m x 20mm
Profilsaks m/stans   
Ø 30mm
Vals - Max lengde/tykkelse
2,1 m x 30/40 mm
Profilvals - 
Sag - Max høyde/bredde
500 x 700 mm
Profilsag - Maks bredde
800mm
Hydraulisk presse - 

Bor - 

CNC styrt skjærebord

2 stk. traverskraner Max last 5 tonn

2 stk. sidekraner max last 2,5 tonn